Velkommen

Velkommen til snipeklassen sin webside. Vi har også facebooksiden Snipeseiling som du burde ta en titt på. Du ser noen glimt fra den i boksen under.
Se også
www.snipetoday.org
www.snipe.org
www.scira.se

Lyst til å seile snipe? Du er velkommen! Finn din lokale flåte i menyen over eller send post til post@snipe.no, evt kontakt nasjonalsekretær Janett Krefting på 92456605

Nasjonalsekretærens arbeid

SCIRA Norge: Vedtekter for Nasjonalsekretæren’s arbeid. Vedtatt 16.juni 2008.

Hver Nasjon skal velge en Nasjonalsekretær og han skal velges for 2 år ad gangen. Han kan gjenvelges. Opprettelse av nytt kontor skal begynne 1. januar ved liketallede år.

Nasjonalsekretæren skal være den offisielle representant i Norge for SCIRA og være mellomleddet mellom SCIRA’s styre, general sekretær og flåtene i sitt land.

All korrespondanse, avgifter og regattaresultater og andre forretningsmessige saker skal gå gjennom Nasjonalsekretæren, eller den han gir fullmakt til..

Nasjonalsekretæren har ikke myndighet til å tolke klassens regelverk: det kan bare gjøres av den internasjonale myndighet i form av regelkomiteen, men det er Nasjonalsekretærens plikt å oversende slike problemer til regelkomiteen for behandling.

Men Nasjonalsekretæren har myndighet til å godta eller avslå utnevnelsen av målere i sitt land.

Nasjonalsekretæren skal gå aktivt inn for å få flere Sniperegattaer i Norge, samt støtte veksten i nye flåter. Han skal også støtte opp om regattaer mellom flåtene og over hele landet.

Nasjonalsekretæren skal generelt ha full myndighet over (full charge of) Snipeklassen i Norge.

Nasjonalsekretæren skal foreta regattasanksjoner samt godkjenne eller forkaste forespørsler ang. flåte etablering alt i samråd med SCIRA’s generalsekretær for Europa.

Nasjonalsekretæren kan etablere prosedyrer for administrasjonen av snipeklassen innen sitt land. Slike prosedyrer kan bli vurdert av SCIRA Board of Governors og justert av dem hvis de vurderer det å være ønskelig.

Nasjonalsekretæren skal bidra til at hver flåte har en P.R. person som sørger for mediadekning av flåtens og snipeklassens aktiviteter. (section 20, By-Laws.)

Spesielle tillegg til section 32 for Norge

1. Nasjonalsekretæren skal være bindeleddet mellom landets flåtekapteiner.

2. Nasjonalsekretæren skal velges hvert annet år. Nasjonalsekretæren utpeker en Vise nasjonalsekretær for ett år.

3. Valget skal skje i forbindelse med SCIRA årsmøtet under NORGESMESTERskapet i uliketallede år.

4. Forslag på Nasjonalsekretær kan sendes til SCIRA Norge før N M gjennom flåtekapteinene i de respektive flåter.

5. Nasjonalsekretæren skal kun velges av de respektive flåters aktive snipeseilere (båteiere som har betalt årets SCIRA avgift). Avstemmingen skjer under NM

6. Nasjonalsekretæren velges ved allminnelig flertall.

7 a. Nasjonalsekretæren skal hvert år sørge for at det blir arrangert Norgesmesterskap og at det hvert fjerde år skaffes arrangør til avvikling av Nordisk mesterskap. Norges Seilforbund må underrettes/søkes.

7 b. Nasjonalsekretæren skal oppfordre den klubb som arrangerer Norgesmesterskapet til etter mesterskapet å innbetale en avgift pr startende båt til SCIRA Norge.

7 c. Nasjonalsekretæren skal føre et enkelt drifts og kapitalregnskap i forbindelse med sitt virke og i samarbeid med den utpekte kasserer, samt sørge for at det blir revidert..

8. Den flåte ( klubb ) hvorfra Nasjonalsekretæren velges plikter å stille sitt styre til disposisjon for Nasjonalsekretæren